بر اساس مصوبه جلسه 110 شورای انتشارات سازمان در تاریخ 96/9/21 با انتشار مجله ترویجی انار موافقت‌شد. همچنین به استناد نامه شماره 96/227225 به‌تاریخ 96/7/26 کمیسیون انتشارات دولتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز اولیه انتشار مجله ترویجی صادر شد.

هدف از انتشار مجله، گسترش و اعتلای علمی در زمینه های مختلف تولید، فرآوری و صادرات انار، ایجاد ارتباط و هماهنگی بین پژوهشگران، کارشناسان اجرایی، مروجان، دانشجویان و باغداران انار با نتایج و دستاوردهای تحقیقات کاربردی در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی برای ترویج یافته‌های علمی و تحقیقاتی است.

این مجله مسائل به‌زراعی، به‌نژادی، تغذیه گیاهی، صنایع غذایی، دارویی و فرآوری، تولید نهال سالم، شناسایی و کنترل آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز، مقاومت به خشکی، شوری و سرما، مکانیزاسیون، هرس و مسائل مرتبط با باغبانی، صادرات انار و سایر دستاوردهایی که باعث افزایش تولید، کیفیت و بازارپسندی محصول و تولید انار سالم می‌شود را در برمی‌گیرد.

 

شماره جاری: دوره 4، شماره 5، خرداد 1402 

ترویجی

مروری بر روند صادرات انار در ایران

صفحه 1-13

زهرا خوشنودی فر؛ وحیده نرجسی؛ صدیقه اشتری؛ غلامرضا گودرزی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی اعضای هیات تحریریه
دوره انتشار
دو فصلنامه