اهداف و چشم انداز

هدف از انتشار مجله، گسترش و اعتلای علمی در زمینه‌های مختلف تولید، فرآوری و صادرات انار، ایجاد ارتباط و هماهنگی بین پژوهشگران، کارشناسان اجرایی، مروجان، دانشجویان و باغداران انار با نتایج و دستاوردهای تحقیقات کاربردی در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی به‌منظور ترویج یافته های علمی و تحقیقاتی می‌باشد.

  • ترویج روش‌های صحیح عملیات به‌باغی و استفاده از نهال‌های شناسه‌دار در احداث باغ‌های انار
  • مدیریت آبیاری در باغ‌های انار
  • مدیریت تلفیقی آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز در باغ‌های انار
  • مدیریت آب‌ وخاک و تغذیه گیاهی در باغ‌های انار
  •  ترویج مسائل مربوط به تولید محصول سالم و صادرات آن
  • مدیریت انبارداری و کاهش ضایعات قبل و پس از برداشت انار
  •  مکانیزاسیون و فن‌آوری مرتبط با آن در تولید انار
  • ترویج روش‌های فرآوری و صنایع تبدیلی محصول انار