تکثیر رویشی انار(Punica granatum L) با قلمه و عوامل موثر بر ریشه زایی آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ببخش تحقیقات علوم زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اراک، ایران

2 بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اراک، ایران

چکیده

انار یکی از محصولات با ارزش باغبانی در ایران بوده و به صورت تجاری توسط قلمه تکثیر می‌شود. افزایش تولید قلمه‌های انار یکی از فرآیندهای آسان برای توسعه کشت و کار درخت انار (خصوصا ارقام تجاری) در حداقل زمان و مکان ممکن است. درصد موفقیت قلمه‌های انار به بسیاری از عوامل مانند شرایط پایه مادری، زمان قلمه گیری، شرایط محیطی، نوع محیط کاشت و مراقبت‌های پس از آن بستگی دارد. معرفی روش کارآمد و اقتصادی با صرف زمان و مکان کمتر برای تکثیر ارقام انار خصوصا ارقام تجاری آن و ایجاد درختانی با رشد یکنواخت و خصوصیات یکسان، امری ضروری است. توانایی قلمه‌های انار در ریشه‌زایی در ارقام مختلف و بسته به نوع قلمه، مکان و زمان قلمه‌گیری و بر اساس سن شاخه، متغیر خواهد بود. بهترین روش برای تکثیر انار، تهیه قلمه‌های چوب سخت به طول 25 تا 30 سانتی متر و قطر یک تا 5/1 سانتی‌متر در فصل زمستان از شاخه‌های بارده (ترجیحا دو ساله) پایه‌های مادری اصیل و با کیفیت با حداقل یک جوانه و تیمار قلمه با هورمون ریشه‌زایی در صورت امکان، می‌باشد. نگهداری قلمه‌های انار در گلدان‌های حاوی خاک غنی شده با مواد آلی داخل گلخانه‌های مجهز به سیستم پاگرما، به دلیل فراهم نمودن شرایط رشدی مناسب برای تحریک ریشه‌زایی، روند ریشه‌زایی را تسریع و میزان گیرایی قلمه‌های انار، درصد رشد و ریشه‌زایی آنها را به طور قابل توجهی افزایش خواهد داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Vegetative Propagation of Pomegranate (Punica granatum L.) through Cutting and Factors affecting its rooting

نویسندگان [English]

  • Vahideh Narjesi 1
  • seyed zia tabatabaee 2
1 Crop and Horticultural Science Research Department/Markazi Agricultural and Natural Resources Researchand Education Center/Arak/Iran
2 crop and Horticultural Science Research Department / Markazi Agricultural and Vatural Resources Research and Education Center/ Arak/ Iran
چکیده [English]

Pomegranate is one of the most valuable horticultural products in Iran and is commercially replicated by cuttings. Increasing the production of pomegranate cuttings is one of the easy processes for the development of pomegranate (especially commercial cultivars) in the least possible time and space. The success rate of pomegranate cuttings depends on many factors such as maternity conditions, timing, environmental conditions, type of planting environment and subsequent care. The introduction of efficient and economical methods is necessary with less time and space for the propagation of pomegranate varieties, especially its commercial varieties, and the creation of uniform trees with the same characteristics. The ability of the pomegranate cuttings to be rooted in different cultivars, depending on the cuttings, the location and time of the cuttings, and the age of the branch, will vary. The best method for replanting pomegranates is to provide hardwood cuttings of 25-30 cm in height and 1 to 1.5 cm in diameter in winter from fruited shoots (preferably two years old), with at least one bud and cuttings treatment with The rooting hormone, if possible, is. The maintenance of pomegranate cuttings in pots containing organic material in greenhouses equipped with a system of hemp, due to providing suitable growth conditions for root crop rotation, accelerates the rooting process and increases the level of tending of pomegranate cuttings, their growth percentage and rootstock significantly will increase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pomegranate"
  • " cutting"
  • " rooting"
  • " Bud"
  • "Hormone"